Fokus gennem vejledning

Et individuelt vejledningsforløb for ledige

Hvem kan deltage?

 Ledige over 25 år

Tilbuddet er især henvendt til ledige, der er uafklaret omkring opkvalificering og                               uddannelse, og som har brug for vejledning og støtte til at navigere i de forskellige                           muligheder

Fokus gennem vejledning er...

 • Et 4 ugers individuelt vejledningsforløb mellem den ledige  og en uddannelsesvejleder 

 • I samtalerne er der fokus på den lediges  behov for afklaring i forhold til uddannelse og opkvalificering

 • Er det relevant, kan vi også hjælpe med kontakt til virksomheder og etablering af uddannelses – eller virksomhedspraktik som led i en afklaring

 • Vi kan også hjælpe med at besøge uddannelsesinstitutioner og til at få lavet realkompetencevurdering
 • Forløbet afsluttes med en plan, som den ledige kan gå videre med sammen med sin rådgiver i jobcenteret. 

Deltagerens udbytte af at deltage

Deltagerne vil blive understøttet i at få afklaret hvilken ny branche, omskoling, opkvalificering eller uddannelse, der kan være relevant. Eller om uddannelse eller opkvalificering overhoveder er relevant. 

Den individuelle og fleksible vejledningsform giver den ledige mulighed for i eget tempo at gennemgå en afklaring.

Det praktiske

 • Det er jobcenteret eller a-kassen, der kan tilmelde ledige til forløbet – se længere nede
 • Forløbet varer typisk 4 uger med mulighed for forlængelse
 • Deltager mødes med uddannelsesvejlederen 1 til 2 gange om ugen
 • Der er løbende optag
 • For at komme med på forløbet skal man deltage i et temamøde og/eller i en screeningssamtale

 

Tilmelding af ledige fra andre kommuner

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding laves en aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen.

Kursusprisen er kr. 8000 kr. for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.

Foldere

Det kan deltageren få hjælp til

Afdækning af muligheder for uddannelse og opkvalificering

Inspiration til det næste skridt i dit arbejdsliv

Afdækning af muligheder for sporskifte

Lærepladssøgning

Afklaring af økonomi under uddannelse

Virksomhedsbesøg

Etablering af virksomheds- eller uddannelsespraktik

Afklaring af støttemuligheder

Besøg på uddannelsesinstitutioner

Vejledning om realkompetencevurdering

Tilmelding til Fokus gennem vejledning

Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere skal deltage i et temamøde og en efterfølgende screeningssamtale med vores uddannelsesambassadør før opstart på Fokus gennem vejledning.

Information om temamøderne:

 • Teammøder afholdes alle almindelige mandage kl. 9-11 af vores uddannelsesambassadør Thomas Mølgaard.
 • Temamøderne afholdes på Center for voksenvejledning, Sofievej 61, 9000 Aalborg (AMU Nordjylland) – mødelokale fremgår af infoskærm i forhallen 
 • Indhold på temamøderne:  “På temamødet vil vi gerne inspirere dig til at komme i gang med uddannelse eller opkvalificering. Du vil derfor blandt andet blive præsenteret for mulighederne for at blive faglært og mulighederne for at lave et brancheskift – fx ved at tage korte kurser eller gå i gang med en erhvervsuddannelse. Du vil derfor også blive præsenteret for brancher og uddannelsesområder med efterspørgsel efter faglært arbejdskraft eller efter særlige kompetencer.”
Efter temamødet afholdes en screeningsamtalen mellem deltageren og uddannelsesambassadøren, hvor det vurderes, om Fokus gennem vejledning er relevant for deltageren. Se yderligere beskrivelse heraf under “Sådan foregår det” nederst på siden. 

Tilmelding til temamøder/Fokus gennem vejledning:

Tilmelding til temamøderne sker via tilmeldingsknappen “Tilmeld Fokus gennem vejledning” øverst på denne side.

Jobcenter eller a-kasse kan tilmelde.

Når den ledige er tilmeldt, modtager den henvisende medarbejder fra a-kasse eller jobcenter en bekræftelsesmail om, at tilmeldingen er registreret hos Center for Voksenvejledning. A-kasse eller jobcenter skal selv indkalde deltageren til teammødet. 

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding til temamødet laves en  aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen.

Kursusprisen er kr. 8000 kr. for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.

Tilmelding til screeningssamtaler – for målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet

Målgrupperne længere væk fra arbejdsmarkedet skal deltage i en screeningssamtale før opstart på Fokus gennem vejledning. 

Kontakt uddannelsesvejlederne Lisa eller Gertrud pr. telefon eller sikkerpost.cfvv@cfvv.dk for at lave aftale om screeningssamtaler.

Sådan foregår det

Tilmelding

Jobcenter/a-kasse tilmelder den ledige til temamøde eller en screeningssamtale. Skal den ledige tilmeldes til en screeningssamtale aftales dette pr. mail eller telefon med en af vores uddannelsesvejledere.

Læs mere →

Temamøde

Temamøde med vores uddannelsesambassadør finder sted hver mandag i tidsrummet kl. 9-11 på Center for voksenvejledning, Sofievej 61, 9000 Aalborg (AMU Nordjylland)

Læs mere →

Screeningssamtale

Efter temamødet afholdes en screeningssamtale mellem den ledige og uddannelsesambassadøren.

Læs mere →

Fokus gennem vejledning

Hvis relevant starter den ledige på “Fokus gennem vejledning” i 4 uger.

Læs mere →

Plan

Forløbet afsluttes med en anbefaling til en plan, som den ledige og rådgiver kan arbejde videre med.
Hvis den ledige er henvist fra en a-kasse gøres planen også synlig for a-kassen i beskedmodulet i Momentum.