Fokus gennem vejledning

Et individuelt vejledningsforløb for ledige

Hvem kan deltage?

 Ledige over 25 år

Tilbuddet er især henvendt til ledige, der er uafklaret omkring opkvalificering og                               uddannelse, og som har brug for vejledning og støtte til at navigere i de forskellige                           muligheder

Fokus gennem vejledning er...

 • Et 4 ugers individuelt vejledningsforløb mellem den ledige  og en uddannelsesvejleder 

 • I samtalerne er der fokus på den lediges  behov for afklaring i forhold til uddannelse og opkvalificering

 • Er det relevant, kan vi også hjælpe med kontakt til virksomheder og etablering af uddannelses – eller virksomhedspraktik som led i en afklaring

 • Vi kan også hjælpe med at besøge uddannelsesinstitutioner og til at få lavet realkompetencevurdering
 • Forløbet afsluttes med en plan, som den ledige kan gå videre med

Deltagerens udbytte af at deltage

Deltagerne vil blive understøttet i at få afklaret hvilken ny branche, omskoling, opkvalificering eller uddannelse, der kan være relevant. Eller om uddannelse eller opkvalificering overhovedet er relevant. 

Den individuelle og fleksible vejledningsform giver den ledige mulighed for, i eget tempo, at blive afklaret.

Det praktiske

 • Det er jobcenteret eller a-kassen, der kan tilmelde den ledige til forløbet – se længere nede
 • Forløbet varer typisk 4 uger med mulighed for forlængelse
 • Den ledige mødes med uddannelsesvejlederen 1 til 2 gange om ugen
 • Der er løbende optag
 • For at komme med på forløbet skal man deltage i et temamøde eller i en screeningssamtale

 

Tilmelding af ledige fra andre kommuner

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding laves en aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen.

Kursusprisen er kr. 8000 kr. for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.

Foldere

Det kan man få hjælp til

Afdækning af muligheder for uddannelse og opkvalificering

Inspiration til det næste skridt i dit arbejdsliv

Afdækning af muligheder for sporskifte

Lærepladssøgning

Vejledning i forhold til økonomi under uddannelse

Virksomhedsbesøg

Etablering af virksomheds- eller uddannelsespraktik

Vejledning i forhold til støttemuligheder under uddannelse

Besøg på uddannelsesinstitutioner

Vejledning om realkompetencevurdering

Tilmelding til Fokus gennem vejledning

Dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere kan deltage i et temamøde og en efterfølgende screeningssamtale med vores uddannelsesambassadør før opstart på Fokus gennem vejledning.

Information om temamøderne:

 • Teammøder afholdes mandage kl. 9-11 af vores uddannelsesambassadør Thomas Mølgaard
 • Temamøderne afholdes på Center for Voksenvejledning, Sofievej 61, 9000 Aalborg (AMU Nordjylland) – mødelokale fremgår af infoskærm i forhallen 
 • Indhold på temamøderne:  “På temamødet vil vi gerne inspirere dig til at komme i gang med uddannelse eller opkvalificering. Du vil derfor blandt andet blive præsenteret for mulighederne for at blive faglært og mulighederne for at lave et brancheskift – fx ved at tage korte kurser eller gå i gang med en erhvervsuddannelse. Du vil derfor også blive præsenteret for brancher og uddannelsesområder med efterspørgsel efter faglært arbejdskraft eller efter særlige kompetencer.”
Efter temamødet afholdes en screeningsamtale mellem den ledige og uddannelsesambassadøren, hvor det vurderes, om Fokus gennem vejledning er relevant. Se yderligere beskrivelse heraf under “Sådan foregår det” nederst på siden. 

Tilmelding til temamøder/Fokus gennem vejledning:

Tilmelding til temamøderne sker via tilmeldingsknappen “Tilmeld Fokus gennem vejledning” øverst på denne side.

Jobcenter eller a-kasse kan tilmelde.

Når den ledige er tilmeldt, modtager den henvisende medarbejder fra a-kasse eller jobcenter en bekræftelsesmail om, at tilmeldingen er registreret hos Center for Voksenvejledning. A-kasse eller jobcenter skal selv indkalde den ledige til teammødet. 

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding til temamødet laves en  aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen.

Kursusprisen er kr. 8000 kr. for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.

 

Tilmelding til screeningssamtale – for målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet

Målgrupperne længere væk fra arbejdsmarkedet deltager i en screeningssamtale før opstart på Fokus gennem vejledning. 

Kontakt uddannelsesvejlederne Lisa eller Gertrud pr. telefon eller sikkerpost.cfvv@cfvv.dk for at lave aftale om screeningssamtale.

Sådan foregår det

Tilmelding

Jobcenter/a-kasse tilmelder den ledige til temamøde eller en screeningssamtale. Skal den ledige tilmeldes til en screeningssamtale

Læs mere →

Temamøde

Temamøde med vores uddannelsesambassadør finder sted mandage i tidsrummet kl. 9-11

Læs mere →

Screeningssamtale

Efter temamødet afholdes en screeningssamtale mellem den ledige og uddannelsesambassadøren

Læs mere →

Fokus gennem vejledning

Hvis relevant starter den ledige på “Fokus gennem vejledning” i 4 uger

Læs mere →

Plan

Forløbet afsluttes med en anbefaling til en plan, som den ledige og rådgiver kan arbejde videre med

Læs mere →