Fokus gennem fællesskab

– Et vejledningsforløb for hold

Hvem kan deltage

Ledig dagpengemodtager eller jobparat kontanthjælpsmodtager over 45 år.

Forløbet er henvendt til ledige, der er uafklaret omkring opkvalificering og uddannelse, og som har lyst til at deltage i et fællesskab, hvor deltageren, underviserne og uddannelsesvejlederne sammen udforsker de forskellige muligheder. 

Forløbet er særligt henvendt til ledige, der har arbejdet inden for samme branche eller i samme funktion i mange år og som af forskellige årsager kan have behov for at gå nye veje.

Fokus gennem fællesskab er...

  • Et 4 ugers holdforløb med maks. 20 deltagere
  • Indeholder oplæg og undervisning, som skal inspirere deltagerne til at komme i gang med uddannelse eller opkvalificering
  • Der bliver lagt vægt på, at deltageren kan lytte til, sparre med og inspirere hinanden
  • Individuelle vejledningssamtaler med en uddannelsesvejleder
  • Forløbet afsluttes med en plan, som deltageren kan gå videre med

Udbyttet af at deltage

Deltageren vil møde andre i samme situation og via sparring og inputs få inspiration til at gå nye veje.

Deltageren vil blive understøttet i at få afklaret hvilken ny branche, omskoling, opkvalificering eller uddannelse, der kan være relevant.

Tilmelding af ledige fra andre kommuner

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding laves en aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen.

Kursusprisen er kr. 8000 kr. for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.

Foldere

Det praktiske

  • Det er jobcenteret eller a-kassen, der kan tilmelde den ledige – se hvordan længere nede på siden
  • Forløbet varer 4 uger
  • Fremmøde 4-5 dage om ugen
  • Opstart 3 gange årligt
  • Forløbet afholdes af Center for Voksenvejledning

Kommende hold:
8. april 2024 – 3. maj 2024
21. oktober 2024 – 15. november 2024
20. januar 2025 – 14. februar 2025

 

Det sker der på forløbet

Orientering om hvilke brancher, arbejdsområder og kompetencer, der aktuelt efterspørges på det regionale arbejdsmarked

Inspiration til vedligeholdelse af egne kompetencer, muligheder for brancheskifte og inspiration til job, opkvalificerings- og/eller uddannelsesønsker

Inspiration og hjælp til at arbejde med ansøgninger og CV

Virksomhedsbesøg

Oplæg ved fysioterapeut

Tilbud om en sundhedssamtale

Information om støttemuligheder i forhold til f.eks. ordblindhed, ADHD, angst eller lignende

Individuelle vejledningssamtaler med en uddannelsesvejleder — fokus på afklaring af muligheder på arbejdsmarkedet — evt. via omskoling/brancheskifte

Tilmelding til Fokus gennem fællesskab

For at deltage i Fokus gennem fællesskab skal den ledige først deltage i en screeningssamtale med en af vores uddannelsesvejledere.

I screeningssamtalen afdækkes om den ledige vil have udbytte af at deltage i tilbuddet.

Tilmelding

Tilmelding til Fokus gennem fællesskab sker via tilmeldingsknappen “Tilmeld Fokus gennem fællesskab” øverst på denne side.

Jobcenter eller a-kasse kan tilmelde.

Når den ledige er tilmeldt, modtager den henvisende medarbejder fra a-kasse eller jobcenter en bekræftelsesmail om, at tilmeldingen er registreret hos Center for Voksenvejledning. Center for Voksenvejledning vil herefter indkalde den tilmeldte til en screeningssamtale. 

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding laves en aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen.

Kursusprisen er kr. 8000 kr. for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.


Sådan foregår det

Tilmelding

For at komme med på "Fokus gennem fællesskab", skal den ledige deltage i en screeningssamtale. Tilmelding til screeningssamtale og forløbet sker via Tilmeld "Fokus gennem fællesskab" - knappen øverst på siden.

Screeningssamtale

Vores uddannelsesvejleder kontakter den ledige og aftaler et tidspunkt for afholdelse af screeningssamtale. Hvis den ledige skal fortsætte i tilbuddet “Fokus gennem fællesskab” laver uddannelsesambassadøren en jobplan på tilbuddet, som vil fremgå af Min Plan i Momentum. Er deltageren fra en anden kommune end Aalborg Kommune, aftales dette individuelt.

Fokus gennem fællesskab

Den ledige deltager i "Fokus gennem fællesskab" i 4 uger.

Plan

Forløbet afsluttes med en anbefaling til en plan, som den ledige kan arbejde videre med.