Fokus gennem fællesskab

– Et vejledningsforløb for hold

Hvem kan deltage

Ledig dagpengemodtager eller jobparat kontanthjælpsmodtager og over 45 år.

Tilbuddet er henvendt til ledige, der er uafklaret omkring opkvalificering og uddannelse, og som har lyst til at deltage i et fællesskab, hvor deltageren, underviserne og uddannelsesvejlederne sammen udforsker de forskellige muligheder. 

Forløbet er særligt henvendt til ledige, der har arbejdet inden for samme branche/i samme funktion i mange år og som af forskellige årsager kan have behov for at gå nye veje.

Fokus gennem fællesskab er...

 • Et 4 ugers gruppeforløb med maks. 20 deltagere
 • Indeholder oplæg og undervisning, som skal inspirere deltagerne til at komme i gang med uddannelse eller opkvalificering
 • Der bliver lagt vægt på, at deltageren kan lytte til, sparre med og inspirere hinanden
 • Individuelle vejledningssamtaler med en uddannelsesvejleder
 • Forløbet afsluttes med en plan, som deltageren kan gå videre med i samråd med sin rådgiver i Jobcenteret.

Deltagerens udbytte af at deltage

Deltageren vil møde andre i samme situation og via sparring og inputs få inspiration til at gå nye veje.

Deltageren vil blive understøttet i at få afklaret hvilken ny branche, omskoling, opkvalificering eller uddannelse, der kan være relevant.

Tilmelding til Fokus gennem fællesskab sker via en sikkermail til sikkerpost.cfvv@cfvv.dk Næste hold: 8. april 2024 – 3. maj 2024


Tilmelding af ledige fra andre kommuner

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding laves en aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen.

Kursusprisen er kr. 8000 kr. for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.

Foldere

Det praktiske

 • Det er jobcenteret eller a-kassen, der kan tilmelde deltagere – se hvordan længere nede på siden
 • Forløbet varer 4 uger
 • Fremmøde 4-5 dage om ugen
 • Opstart 3 gange årligt
 • Forløbet afholdes på Center for Voksenvejledning, Sofievej 6 og i 3F Aalborgs lokaler

Kommende hold:
8. april 2024 – 3. maj 2025
21. oktober 2024 – 15. november 2024
20. januar 2025 – 14. februar 2025

 

Det sker der på forløbet

Orientering om hvilke brancher, arbejdsområder og kompetencer, der aktuelt efterspørges på det regionale arbejdsmarked

Inspiration til vedligeholdelse af egne kompetencer, muligheder for brancheskifte og inspiration til job, opkvalificerings- og/eller uddannelsesønsker

Inspiration og hjælp til at arbejde med ansøgninger og CV

Virksomhedsbesøg

Oplæg om fysisk og psykisk nedslidning

Sundhedssamtale med en ergoterapeut

Information om støttemuligheder i forhold til f.eks. ordblindhed, ADHD, dårlige skoleerfaringer eller lignende

Individuelle vejledningssamtaler med en uddannelsesvejleder — fokus på afklaring af dine muligheder på arbejdsmarkedet — evt. via omskoling/brancheskifte

Tilmelding til Fokus gennem fællesskab

For at deltage i Fokus gennem fællesskab skal den ledige først deltage i en screeningssamtale med en af vores uddannelsesvejledere.

I screeningssamtalen afdækkes om den ledige vil have udbytte af at deltage i tilbuddet.

Tilmelding

Tilmelding til screeningssamtale sker ved at medarbejder i jobcenteret eller i a-kassen sender en sikkermail til sikkerpost.cfvv@cfvv.dk. 

I mailen notereres:

 • Tilmelding til screeningssamtale – Fokus gennem fællesskab
 • Navn, cpr og telefonnummer på den ledige
 • Vedhæft den lediges Jobnet CV
Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding laves en  aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen.

Kursusprisen er kr. 8000 kr. for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.

 

Sådan foregår det

Tilmelding

For at komme med på "Fokus gennem fællesskab", skal den ledige deltage i en screeningssamtale. Tilmelding til screeningssamtale sker ved at medarbejder i jobcenteret eller i a-kassen sender en sikkermail til sikkerpost.cfvv@cfvv.dk. I mailen noterets: - Tilmelding til screeningssamtale/Fokus gennem fællesskab - Navn, cpr. og telefonnummer på den ledige - Bopælskommune - Vedhæft den lediges Jobnet CV

Screeningssamtale

Vores uddannelsesvejleder kontakter den ledige og aftaler et tidspunkt for afholdelse af screeningssamtale. Vurderes det, at den ledige skal fortsætte i tilbuddet "Fokus gennem fællesskab" laver uddannelsesambassadøren en jobplan på tilbuddet, som vil fremgå af MinPlan i Momentum. Er deltageren fra en anden kommune end Aalborg Kommune, aftales dette individuelt

Fokus gennem fællesskab

Den ledige på "Fokus gennem fællesskab" i 4 uger.

Læs mere →

Plan

Forløbet afsluttes med en anbefaling til en plan, som den ledige og rådgiver i jobcenteret kan arbejde videre med. Hvis den ledige er henvist fra en a-kasse, gøres planen også synlig for a-kassen i beskedmodulet i Momentum. Er deltageren fra en anden kommune end Aalborg Kommune, aftales dette individuelt

Læs mere →