Digital fokus

– til dig der gerne vil blive bedre til IT

Hvem kan deltage

Forløbet henvender sig til ledige, der mangler erfaring med at anvende IT som en naturlig del af sin hverdag og jobsøgning og som ønsker at blive bedre til dette

 

Digital fokus er...

Et tilbud til ledige, som gerne vil blive bedre til at anvende IT, apps, mail osv. i hverdagen og i jobsøgningen.

Forløbet vil have fokus på at deltageren:

 • bliver fortrolig med MitID og e-Boks
 • bliver fortrolig med apps – fx apps der kan bruges i jobsøgning og til transport
 • får mere ud af funktionerne på sin computer og telefon
 • lærer at anvender jobsøgningsportaler og Jobnet
 • bliver god til at bruge mailprogrammer
 •  får kendskab til basal IT-sikkerhed I undervisningen tager vi afsæt i den enkeltes behov.

Uddannelsesvejledning:

Deltageren vil også få en samtale med en uddannelsesvejleder fra Center for Voksenvejledning, hvor fokus vil være på at undersøge, om deltageren har et behov for og ønske om at få lagt en plan for uddannelse eller opkvalificering.

Hvis deltageren ønsker det, kan vedkommende fortsætte i et individuelt vejledningsforløb hos uddannelsesvejlederen efterfølgende.

Tilmelding af ledige fra andre kommuner

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding til Digitalt Fokus laves en aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen. 

Kontakt Center for Voksenvejledning inden tilmelding.

Kursusprisen for Digitalt fokus er kr. 2000 for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.

Foldere

Det praktiske

Varighed

Alle forløb består 2×2 dage med 5 timers undervisning pr. dag + 1 times individuel vejledning med en uddannelsesvejleder fra Center for Voksenvejledning.

Undervisning alle dage er kl. 9:00-14:00.

Mulige datoer

 • Hold 1: 26.-27. februar og 6.-7. marts 2024 
 • Hold 2: 25.-26. marts og 3.-4. april 2024 (frist for tilmelding tirsdag 19. marts 2024)
 • Hold 3: 29.-30. april og 6.-7. maj 2024 (frist for tilmelding tirsdag 23. april 2024)
 • Hold 4: 21.-22. maj og 27.-28. maj 2024 (frist for tilmelding tirsdag 14. maj 2024)
 • Hold 5: 17.-18. juni og 24.-25. juni 2024 (frist for tilmelding tirsdag 11. juni 2024)

Max antal deltagere pr. hold er 18.

Undervisningssted

Undervisningen foregår hos HF&VUC NORD, På Sporet 8b, 9000 Aalborg – ved siden af Kennedy Arkaden. 

Der er mulighed for gratis parkering for deltagere på forløbet.

Hvad får deltageren ud af at deltage på forløbet

Du får lettere ved at anvende IT

Du får en støtte tryghed ved det digitale

Du får mulighed for at snakke uddannelse og opkvalificering med en uddannelsesvejleder

Du får mulighed for at lære præcis det, som udfordrer dig digitalt

Tilmelding til digital fokus

Sådan bliver du tilmeldt, hvis du er ledig:

Du skal kontakte din a-kasse eller din rådgiver hos jobcenteret, der kan tilmelde dig.

Til a-kasser og Jobcenter Aalborg:

Tilmeldingen foregår via knappen “Tilmeld digitalt fokus”.

Den ledige registreres herefter som tilmeldt til det valgte hold.  

HF&VUC sender inden opstart den tilmeldte ledige en SMS om mødelokale samt besked om, at der ligger en P-tilladelse i E-Boks. P-tilladelsen kan også modtages på skolen første mødedag.

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune

Hvis den ledige har bopæl uden for Aalborg Kommune, skal der inden tilmelding til Digitalt Fokus laves en aftale med den lediges jobcenter om, at den ledige må deltage i tilbuddet, herunder skal jobcenteret være indstillet på at betale kursusprisen. Kontakt Center for Voksenvejledning inden tilmelding.

Kursusprisen for Digitalt fokus er kr. 2000 for ledige med bopæl uden for Aalborg Kommune.

Sådan foregår det

Tilmelding

Jobcenter/a-kasse tilmelder den ledige til "Digital fokus". Tilmeldingen foregår via knappen “Tilmeld ledige til digitalt fokus”.

Læs mere →

Digital fokus

Den ledige deltager på Digital fokus i 2x2 dage på HF&VUC Nord.” Den ledige får også en vejledningssamtale med en uddannelsesvejleder fra Center for Voksenvejledning, hvor fokus vil være på at undersøge, om den ledige har et behov for og ønske om at få lagt en plan for uddannelse eller opkvalificering.

Kontakt til rådgiver

Hvis der i vejledningssamtalen viser sig et behov for og ønske om at få lagt en plan for uddannelse eller opkvalificering, kontakter uddannelsesvejlederen fra Center for Voksenvejledning den lediges rådgiver i jobcenteret mhp. en bevilling af tilbuddet “Fokus gennem vejledning”.

Fokus gennem vejledning

Hvis den lediges rådgiver bevilger tilbuddet "Fokus gennem vejledning" starter den ledige i tilbuddet umiddelbart efter "Digitalt fokus" er afsluttet. Læs om Fokus gennem vejledning her.