Økonomi

Uddannelsesløft og Voksenlærlingeordningen

Puljen til uddannelsesløft giver dagpengemodtagere mulighed for at få bevilget dele eller en hel erhvervsuddannelse. Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få bevilget et grundforløb via puljen. Det er et krav, at personen skal være fyldt 30 år, og være enten ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.
 
  • Puljen til uddannelsesløft (80 pct. af dagpengesatsen) – læs mere via flg. link:

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/uddannelsesloeft/puljen-til-uddannelsesloeft/


Ansættelse som voksenlærling

Er du over 25 år og indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan arbejdsgiveren i nogle tilfælde få tilskud til at ansætte dig som voksenlærling.

Som voksenlærling får du en løn, der svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte, og virksomheden kan få tilskud til din løn.

  • Du kan læse mere om voksenlærlingeordningen via flg. link:

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/virksomhedsrettede-redskaber/voksenlaerling/

Har du spørgsmål til de forskellige ordninger kan du kontakte Thomas, som er uddannelsesambassadør. Hans kontaktoplysninger finder du via linket nedenfor:

https://cfvv.dk/kontakt/