Støtte i forbindelse med uddannelse og opkvalificering

Har du brug for støtte under din uddannelse/opkvalificering?

Du kan få bevilliget SPS til din uddannelse, hvis du har en funktionsnedsættelse (ordblind, ADHD, angst og/eller lign.).

SPS står for specialpædagogisk støtte. SPS skal sikre, at du har mulighed for at tage en uddannelse på lige fod med andre elever, selvom du har en funktionsnedsættelse.

 

For at få støtte skal du i reglen læse på en uddannelse, der berettiger til SU. Hvis du ikke gør det, så tal med din vejleder om dine muligheder.

Via nedenstående link, kan du læse mere om funktionnedsættelse og hvilke støttemuligheder der eksisterer:

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-ungdomsuddannelser/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler